Β’ Τάξη – Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Στην Β’ Τάξη του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες)

 1. Νέα Ελληνικά – 3 ώρες
 2. Άλγεβρα – 2 ώρες
 3. Γεωμετρία – 1 ώρα
 4. Φυσική – 1 ώρα
 5. Χημεία – 1 ώρα
 6. Θρησκευτικά – 1 ώρα
 7. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) – 1 ώρα
 8. Φυσική Αγωγή – 1 ώρα
 9. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 1 ώρα

Μαθήματα Ειδικότητας (23 ώρες)

 1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης – 2 ώρες θεωρία
 2. Περιβάλλον και Γεωργία – 1 ώρα θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 3. Φυτική Παραγωγή – 2 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο
 4. Ζωική Παραγωγή – 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα εργαστήριο
 5. Τεχνολογία Τροφίμων – 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 6. Αρχές Αρχιτεκτονικού Τοπίου – 1 ώρα θεωρία και 1 ώρα εργαστήριο
 7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα – 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα εργαστήριο
 8. Αγγλικά Τομέα – 1 ώρα θεωρία