Προγράμματα

Εδώ θα δείτε όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί στο 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου τα τελευταία χρόνια.