Διαθεματικότητα

Νέα Ελληνικά – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

Στα πλαίσια των μαθημάτων Νέα Ελληνικά και Λογιστικά Φύλλα-Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές οι μαθητές του 2ου τμήματος της Οικονομίας στη Β’ τάξη  μελέτησαν ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας, όπως είναι η ανεργία. Η αφόρμηση δόθηκε από το γλωσσικό – πληροφοριακό κείμενο που βρίσκεται στη 2η ενότητα του βιβλίου των Νέων Ελληνικών και η εργασία εμπλουτίστηκε,…

Διαβάστε περισσότερα… Νέα Ελληνικά – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)