Ηλεκτρονικό περιοδικό

Στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕ – ΝΟΗΣΙΣ και του μαθήματος “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” που αφορά στην Α’ Λυκείου οι συμμετέχοντες μαθητές δημιούργησαν το σχολικό έτος 2018 – 2019 και το σχολικό έτος 2019 – 2020, ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό περιοδικό, βάσει των ενδιαφερόντων τους και των εργασιών που εκπόνησαν. Οι μαθητές εργάστηκαν είτε ατομικά, είτε ομαδικά, αλλά σε κάθε περίπτωση με ζέση και ενδιαφέρον για το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

  • Γιαννουλάκη Αναστασία (Αγγλικής Φιλολογίας)
  • Αστρινάκη Γεωργία (Φιλόλογος).

Μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό μας περιοδικό του σχολικού έτους 2018 – 2019 πατώντας πάνω στην εικόνα:

e-magazine 2018 – 2019

…ή να το κατεβάσετε από εδώ:

https://bit.ly/3jh5jaM

Μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό μας περιοδικό του σχολικού έτους 2019 – 2020 πατώντας πάνω στην εικόνα:

e-magazine 2018 – 2019

…ή να το κατεβάσετε από εδώ:

https://bit.ly/2HhtOIa

«Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»