Α’ Τάξη

Στην Α’ Τάξη του ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018):

 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 • Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισότιμων σχολείων με αυτά.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη του Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη του Τ.Ε.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

Στην Α’ Τάξη οι μαθητές παρακολουθούν τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα γενικής παιδείας (22 ώρες)

 1. Νέα Ελληνικά – 4 ώρες
 2. Άλγεβρα – 3 ώρες
 3. Γεωμετρία – 1 ώρα
 4. Φυσική – 2 ώρες
 5. Χημεία – 1 ώρα
 6. Βιολογία – 1 ώρα
 7. Πολιτική Παιδεία – 2 ώρες
 8. Ιστορία – 1 ώρα
 9. Θρησκευτικά – 1 ώρα
 10. Ξένη γλώσσα (Αγγλικά) – 2 ώρες
 11. Φυσική αγωγή – 2 ώρες
 12. Πληροφορική – 2 ώρες

Μαθήματα Προσανατολισμού (7 ώρες)

 1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία – 2 ώρες
 2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας – 2 ώρες
 3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων – 2 ώρες

Μαθήματα Επιλογής (6 ώρες)

(Στο 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου το σχολικό έτος 2019 – 2020 διδάσκονται τα 3 μαθήματα επιλογής με έντονα γράμματα)

 • Αγωγή Υγείας – 2 ώρες
 • Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου – 2 ώρες
 • Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής – 2 ώρες
 • Αρχές Μηχανολογίας – 2 ώρες
 • Αρχές Οικονομίας – 2 ώρες
 • Βασικές Αρχές Σύνθεσης – 2 ώρες
 • Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη – 2 ώρες
 • Ναυτιλιακές Γνώσεις – 2 ώρες