ΝΟΗΣΙΣ 2018 – 2019

Κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 το σχολείο μας συμμετείχε στο Πρόγραμμα του ΜΝΑΕ – ΝΟΗΣΙΣ και πραγματοποίησε τις παρακάτω υποδράσεις:

  1. Εργαστήριο κατασκευής παιχνιδιών.
  2. Σχολικό περιοδικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
  3. Μοντελισμός.

ΜΝΑΕ – Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ https://mnae.noesis.edu.gr/