Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τους μαθητές, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τους προετοιμάζει και τους διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ό,τι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες, που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν (Άρθρο 1, «Κανονισμού λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων»).

Στο πνεύμα της παραπάνω παραγράφου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 2ου ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,  ως αποτέλεσμα της συνεργασίας καθηγητών – μαθητών και της αμοιβαίας συμμετοχή τους στην κατάρτισή του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Ο σεβασμός της προσωπικότητας του κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας είναι αδιαπραγμάτευτος. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να βρίζει, να προσβάλλει, να θίγει και να απαξιώνει τον άλλο. Ιδιαίτερα, η χρήση βίας είναι ανεπίτρεπτη και τιμωρείται αυστηρά.
 2. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις που αφορούν σωματικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές ιδιαιτερότητες μαθητών-καθηγητών. Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ότι ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να έχει διαφορετικές ιδέες, αντιλήψεις  και απόψεις.
 3. Επιβάλλεται η αλληλοκατανόηση και ο αλληλοσεβασμός στις σχέσεις καθηγητών – μαθητών. Ειδικότερα οι καθηγητές οφείλουν να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τον κάθε μαθητή και να επιλύουν δίκαια τα προβλήματα που δημιουργούνται. Αντίστοιχα οι μαθητές πρέπει να αισθάνονται άνετα να επικοινωνήσουν μαζί με τους καθηγητές τους. Η επικοινωνία αυτή δε σημαίνει υιοθέτηση της απόλυτης ισοπέδωσης. Η δημοκρατική επικοινωνία έχει κανόνες και όρια συμπεριφοράς, αναγνωρίζει ρόλους και απαιτεί από τους φορείς διάθεση να υπερασπιστούν το ρόλο τους.
 4. Οι εντάσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να αποφεύγονται. Μέσο επίλυσης διαφορών είναι η συζήτηση και ο διάλογος σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα.
 5. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά στο σχολείο. Οι διδάσκοντες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώμες, τις ιδέες και τις προτάσεις των μαθητών και στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία να διευκολύνουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δράσεις.
 6. Οι μαθητές και οι γονείς τους έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τις απουσίες στις αρχές κάθε μήνα αλλά και για την πρόοδό τους από τους καθηγητές σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 1. Όλοι οι μαθητές – καθηγητές υποχρεούνται να βρίσκονται στην πρωινή ενημέρωση. Δεν παραμένει κανείς εντός του κτηρίου εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή ενημέρωση και οι μαθητές άλλων θρησκευτικών δογμάτων και τούτο διότι μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή.
 2. Η καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας συνεπάγεται απουσία.
 3. Οι καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας για το μάθημα. Η καθυστέρηση δημιουργεί αταξία και ενόχληση διπλανών τμημάτων.
 4. Σε περίπτωση που ένας καθηγητής δεν προσέλθει στην αίθουσα διδασκαλίας μέσα σε 10’ από το χτύπημα του κουδουνιού, ο πρόεδρος του συμβουλίου του τμήματος υποχρεούται να ενημερώσει τον Διευθυντή.
 5. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος. Απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος από το προαύλιο χώρο του σχολείου χωρίς την άδεια του διευθυντή.
 6. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση καθώς επίσης και το καθήκον των καθηγητών να διδάξουν.
 7. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται προετοιμασμένοι στα μαθήματά τους, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια, στυλό. Η μη κατοχή των παραπάνω, δεν είναι ικανή να επιφέρει πειθαρχικό έλεγχο από τους διδάσκοντες, παρά μόνο παρατήρηση. Συνεπάγεται όμως, ότι ο μαθητής είναι αδιάφορος και ενημερώνονται οι γονείς – κηδεμόνες.
 8. Οι μαθητές οι οποίοι τιμωρούνται με ωριαία αποβολή παρουσιάζονται αμέσως στο Δ/ντή. Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σαν μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μη επαναληφθούν στο μέλλον. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 120 τ.΄Β/23-01-2018, 3 ωριαίες αποβολές από τον ίδιο καθηγητή ή 5 συνολικά που επιβλήθηκαν σε μαθητή επιφέρουν περαιτέρω παιδαγωγικά μέτρα από το συμβούλιο τμήματος (αποτελείται από τους διδάσκοντες με προεδρεύοντα τον αρχαιότερο). Σε κάθε περίπτωση που ο μαθητής που τιμωρείται, συμπληρώνει εγγράφως περιγραφή – απολογία του περιστατικού.
 9. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και αναψυκτικών την ώρα του μαθήματος, παρά μόνο νερού.
 10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου.
 11. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολείου. Τα κινητά πρέπει να βρίσκονται απενεργοποιημένα μέσα στις τσάντες. Η φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση επιφέρει βαρύτατη ποινή.
 12. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών και του γραφείου του Δ/ντη χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών.
 13. Η πρόκληση οποιασδήποτε φθοράς – ζημιάς επιβάλλει την αποκατάστασή της καθώς και τον παιδαγωγικό έλεγχο του ατόμου που τη διέπραξε. Το κόστος θα το επωμίζεται ο υπαίτιος και όπου αυτό είναι αδύνατον η μαθητική κοινότητα στην οποία ανήκει.
 14. Η συμβολή στη διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους του σχολείου είναι υπόθεση όλων.
 15. Οι μαθητές οφείλουν να χρησιμοποιούν τις αντρικές τουαλέτες και οι μαθήτριες τις γυναικείες.
 16. Όσον αφορά την αναπλήρωση των κενών του ωρολογίου προγράμματος, ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε ότι τα κενά δεν θα αναπληρώνονται. Οι μαθητές θα απασχολούνται υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών που έχουν κενό στο χώρο του σχολείου (βιβλιοθήκη – αυλή – υπόγειο – αίθουσα τεχνολογίας).

Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την 21 Οκτωβρίου 2019 συμφωνήθηκε ότι θα τηρείται απαρέγκλιτα και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Διευθυντής

Το Προεδρείο του 15μελούς

Ο Σύλλογος Διδασκόντων