Σχολικές εορτές

Παρακάτω θα βρείτε υλικό για τις σχολικές εορτές (28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, 25η Μαρτίου). Το υλικό των εορτών το έχουν επιμεληθεί μαθητές.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αστρινάκη Γεωργία – Φιλόλογος

28η Οκτωβρίου

17η Νοεμβρίου

25η Μαρτίου