Μαθητεία

Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.  προσφέρει στους απόφοιτους μια εναλλακτική μαθησιακή διαδρομή, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην εκπαιδευτική δομή και τον επαγγελματικό χώρο και να μπορέσουν να προετοιμαστούν για την ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες. Η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας αντιστοιχεί στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των  προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Πιο συγκεκριμένα το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. προσφέρει:

  • Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού  τομέα με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.
  • 4 ημέρες στο χώρο εργασίας – 1 ημέρα στο σχολείο, όπου οι μαθητές παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα.
  • Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
  • Μισθός στο 75% του νόμιμου κατώτατου μισθού.
  • Πιστοποιημένος τίτλος σπουδών επιπέδου 5 ( μετά από εξετάσεις πιστοποίησης)

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ.

Πρόσκληση για προσφορά θέσεων μαθητείας στον ιδιωτικό τομέα από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Παρακάτω θα βρείτε την ανοιχτή πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς όλους τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την προσφορά θέσεων μαθητείας περιόδου 2020-2021 (έναρξη τμημάτων τον Οκτώβριο του 2020) για ενημέρωση και διάχυση στην τοπική κοινωνία και αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα… Πρόσκληση για προσφορά θέσεων μαθητείας στον ιδιωτικό τομέα από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης