Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού ασχολείται με την αποτελεσματική οργάνωση, το συντονισμό και τη διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε:

 • Εταιρείες Προμηθειών
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Αλυσίδες Καταστημάτων
 • Μεταφορικές Εταιρείες
 • ως Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426/Β/26-4-2017 και το Φ.Ε.Κ. 2122/Β/8-6-2018, στην Ειδικότητα Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Νέα Ελληνικά – 3 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Άλγεβρα – 2 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Γεωμετρία – 1 ώρα
 4. Φυσική – 2 ώρες
 5. Χημεία – 1 ώρα
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) – 1 ώρα
 7. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 1 ώρα
 8. Φυσική Αγωγή – 1 ώρα

Μαθήματα Ειδικότητας (23 ώρες)

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών – 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 4. Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών – 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 5. Εφαρμογές Εφοδιαστικής – 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 6. Λογιστικές εφαρμογές – 3 ώρες εργαστήριο