Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου αποτελεί τον απαραίτητο οδηγό για την αντιμετώπιση των διαφόρων φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά πλημμύρα κλπ) και κρίσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η σχολική κοινότητα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης απαρτίζεται από δύο επιμέρους σχέδια, τα οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές, γονείς), καθώς και οι τοπικές αρχές οφείλουν να γνωρίζουν το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου και να συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας του σχολείου.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

https://www.oasp.gr/

http://www.civilprotection.gr/el

https://www.fireservice.gr/el/pyr/site/home.csp