Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά χρειάζεται να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας .

Ο τομέας Διοίκησης και Οικονομίας στη  Γ’ τάξη προσφέρει 4 ειδικότητες :

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης ειδικότητας μπορούν να εργαστούν κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εταιρείες , λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, κ.ά.

2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία, κρουαζιερόπλοια κ.ά.

3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας είναι ο επαγγελματίας που εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του marketing και μπορεί να εργαστεί σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τράπεζες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων, κ.ά.

4. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας ασχολείται με την αποτελεσματική οργάνωση, το συντονισμό και τη διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έχει την ευκαιρία να εργαστεί ως Ελεύθερος επαγγελματίας, σε Μεταφορικές Εταιρείες , Εταιρείες Προμηθειών, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Εταιρείες, Αλυσίδες Καταστημάτων κ.ά.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και τα μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄τάξης, καθώς και των Ειδικοτήτων Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ’ τάξης που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Β’ τάξη

Γ’ τάξη