Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε ένα πλήθος θέσεων εργασίας που προσφέρονται από ποικίλες τουριστικές επιχειρήσεις, με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:

 • Διοίκηση και διεύθυνση
 • Υποδοχή πελατών
 • Ενημέρωση σχετικά με τις προσφερόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των αναγκών τους
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • Έκδοση εισιτηρίων και κρατήσεις για διαμονή σε ξενοδοχεία
 • Δημιουργία τουριστικών πακέτων και προώθησή τους στους πελάτες
 • Ενοικίαση μεταφορικών μέσων
 • Προμήθειες και ποιοτικό έλεγχο των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών
 • Δημόσιες σχέσεις και εξασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους πελάτες αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης

Επαγγελματικές προοπτικές

Σύμφωνα με όλα αυτά, μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
 • Μεγάλες ή μικρές ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τουριστικά συγκροτήματα
 • Επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας τουριστών
 • Τουριστικά γραφεία
 • Κάμπινγκ και κατασκηνώσεις
 • Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων
 • Ναυτιλιακά γραφεία και αεροπορικές εταιρείες.

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426/Β/26-4-2017 και το Φ.Ε.Κ. 2122/Β/8-6-2018, στην Ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Νέα Ελληνικά – 3 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Άλγεβρα – 2 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Γεωμετρία – 1 ώρα
 4. Φυσική – 2 ώρες
 5. Χημεία – 1 ώρα
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) – 1 ώρα
 7. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 1 ώρα
 8. Φυσική Αγωγή – 1 ώρα

Μαθήματα Ειδικότητας (23 ώρες)

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων – 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 4. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 5. Γεωγραφία Τουρισμού – 2 ώρες εργαστήριο
 6. Εφαρμογές στον Τουρισμό – 3 ώρες εργαστήριο
 7. Αγγλικά Ειδικότητας – 2 ώρες θεωρία
 8. Γαλλικά Ειδικότητας – 2 ώρες ειδικότητα
Ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων