Το σχολείο μας

Το 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο. Τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 φοιτούν 160 μαθητές και απασχολεί 34 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 θα λειτουργήσουν στο 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου δύο Τομείς:

Στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας λειτουργούν 4 ειδικότητες στην Γ’ τάξη:

Στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος λειτουργεί 1 ειδικότητα στην Γ’ τάξη:

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει βασικά μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) στους συγκεκριμένους τομείς και ειδικότητες. Τα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ρεθύμνου, ενώ του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 2ου ΕΠΑΛ, όπου υπάρχει ένα μικρό θερμοκήπιο, βοτανικός κήπος κα.

Το σχολείο ιδρύθηκε το 2014 με τις ειδικότητες που περιγράφονται παραπάνω. Πέρα, όμως, από το θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών μία από τις αρχικές προτεραιότητες του σχολείου είναι η ανάληψη καινοτόμων προγραμμάτων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας με την ενεργή εμπλοκή των μαθητών. Για παράδειγμα, αναφέρονται τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά), οι ποικίλες διδακτικές επισκέψεις που διοργανώνονται σε σημεία ενδιαφέροντος, τα πρωτοποριακά προγράμματα “The Tipping Point” και “Role Models” από τα οποία, το πρώτο στοχεύει στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με το σχολείο, υλοποιείται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων με μέντορες του είδους και το δεύτερο αποσκοπεί στην πρόληψη της σχολικής διαρροής – αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στην αρχική σελίδα. Παράλληλα, προετοιμάζεται η συμμετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+ και eTwinning.

Επίσης, από το σχολικό έτος 2018-19 το σχολείο έχει συμπεριληφθεί στο νέο πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.“, το οποίο ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας και αφορά στη μαθησιακή στήριξη των φοιτούντων στην Α’ Λυκείου στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών με τη συμμετοχή και δεύτερου εκπαιδευτικού αντίστοιχης ειδικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα ίδια πλαίσια, λειτουργούν και οι θεσμοί του Συμβούλου – Καθηγητή και του Ψυχολόγου στη σχολική μονάδα.

Το σχολείο μας συμμετέχει για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά στο πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – ΝΟΗΣΙΣ, εκπονώντας Σχέδια Δράσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Σχέδια Δράσης, ως ένας από τους Πυλώνες του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων , της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η εξωστρέφεια.

Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Δράσης είναι projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με την μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.