Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Οι  απόφοιτοι  της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσουν, κατά την εκπαίδευσή τους, τις  ακόλουθες γνώσεις  και  να εκτελούν τα παρακάτω  επαγγελματικά  έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι, κ.λ.π.).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
 • Να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (να προετοιμάζει το  εδάφους για φυτεύσεις ή σπορές, να φυτεύει, λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του, να  συλλέγει και να  αποθηκεύει την παραγωγή του, να χειρίζεται, επισκευάζει και συντηρεί  τα σκεύη και τα εργαλεία του, κ.λ.π.).
 • Να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης.
 • Να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους.
 • Να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση βασικών συμπτωμάτων ασθενειών, διάκριση γεωργικών φαρμάκων και σκευασμάτων).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης (προσδιορισμός των λιπαντικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας, σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης, εφαρμογής  λιπασμάτων, κ.λπ.).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του (χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού, διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.).
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.
 • Να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος και να εκτιμά την μελλοντική του παραγωγή (στοιχεία εκτιμητικής).
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί  τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

Ο Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • αγροτικές επιχειρήσεις
 • φυτώρια
 • εταιρείες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων
 • να αναπτύξει τη δική του επιχείρηση κτλ

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426/Β/26-4-2017 και το Φ.Ε.Κ. 2122/Β/8-6-2018, στην Ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Νέα Ελληνικά – 3 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Άλγεβρα – 2 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Γεωμετρία – 1 ώρα
 4. Φυσική – 2 ώρες
 5. Χημεία – 1 ώρα
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) – 1 ώρα
 7. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 1 ώρα
 8. Φυσική Αγωγή – 1 ώρα

Μαθήματα Ειδικότητας (23 ώρες)

 1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Αρχες Βιολογικής Γεωργίας – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Δενδροκομία – Αμπελουργία – 2 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο
 4. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 5. Κηπευτικές Καλλιέργειες – Αρδεύσεις – 2 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο
 6. Φυτοπροστασία – 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα εργαστήριο