Νόμοι-Αποφάσεις-Εγκύκλιοι

Νόμοι, Αποφάσεις και Εγκύκλιοι που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων.

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων…κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

ΦΕΚ 3832_Β_12-9-2020 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020 – 2021