ΝΟΗΣΙΣ 2019 – 2020

Κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα του ΜΝΑΕ – ΝΟΗΣΙΣ με τίτλο προγράμματος “Διαμορφώνοντας το σχολείο που θέλουμε!!! ” και θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω υποδράσεις:

  1. Παιχνίδια του τόπου μας και από όλο τον κόσμο στην αυλή του σχολείου μας!!!
  2. Σχολικό περιοδικό σε ηλεκτρονική μορφή .
  3. Εικαστική Ανάπλαση της Αίθουσας Εκδηλώσεων .
  4. Τεχνολογία από τα σκουπίδια!!!
  5. Πρασινίζοντας το σχολείο μας!!!
  6. Στατικός Μοντελισμός και Τοπική Ιστορία.

ΜΝΑΕ – Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ https://mnae.noesis.edu.gr/