Προτεινόμενες δραστηριότητες

Εδώ μπορείτε να βρείτε προτάσεις για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για να περάσουμε δημιουργικά το χρόνο μας από το σπίτι!

Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

https://drive.google.com/open?id=1R0xttEs0glsfNi8qtMRC8D9T4nA3Y_rE