Β’ Τάξη – Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

Στην Β’ Τάξη του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες)

 1. Νέα Ελληνικά – 3 ώρες
 2. Άλγεβρα – 2 ώρες
 3. Γεωμετρία – 1 ώρα
 4. Φυσική – 1 ώρα
 5. Χημεία – 1 ώρα
 6. Θρησκευτικά – 1 ώρα
 7. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) – 1 ώρα
 8. Φυσική Αγωγή – 1 ώρα
 9. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 1 ώρα

Μαθήματα Ειδικότητας (23 ώρες)

 1. Αρχές Λογιστικής – 3 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο
 2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ – 2 ώρες θεωρία
 3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές – 3 ώρες εργαστήριο
 4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) – 2 ώρες θεωρία
 5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL) – 2 ώρες εργαστήριο
 6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό – Τουριστικό) – 4 ώρες θεωρία
 7. Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική – 2 ώρες θεωρία
 8. Αγγλικά Τομέα – 2 ώρες θεωρία