Επαγγελματικές Σχολές

Στις Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι της Α’ Λυκείου.

Επαγγελματικές Σχολές

Επαγγελματικές Σχολές Αγροτικής Εκπαίδευσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ